29 junio, 2007

Música
Nun vei ser todo política y hai que puer un daqué de búa música. Esto é nel concerto del pasao venres en Xixón n'acordanza d'Ígor y de Carlos, é el grupo que Toli Morilla formóu pá ocasión.

27 junio, 2007

Reflesión

Ei volven os mismos cuas mismas zarapayadas. Ús escupen llume polla boca, outros actúan de manera hipócrita y os últimos, reacionarios en toda regla, tragan as pallabras y llougo, "xa las cagarán".


N'estos últimos tempos, tamos vindo qu'os pautos ente partidos politicos (véxase Cangas, Bual y os del país) tan sendo un pouquín axetriaos. Despós de que se solucionasen os dous primeiros, apaeceu este último, dando de falar con un tema abondo importante: ¿oficialízase a llingua?. El Partido ¿Socialista? ¿Obrero? Español xa dixo, dende as primeiras reunióis, que nun iba tornar na súa opinión escontra a oficialidá da nosa fala. Izquerda ¿Xunida? vei azorriando pouco a pouco mirando a ver se contenta a os d'ún llao á vez que ye llambe el cul al outro. Por outro llao el Partido ¿Popular? quédase al marxen intentando pasar desapercibidos pa que ningúa cámbara los asalte y teñan que dar esplicacióis que yes resten votos. Dende que llevan a bandera d'España nás costas síntense más mediáticos y carismaticos, vindose representaos nas camisetas de holligans y rapazas moble que van ver os partidos y chumiar güisqui como gochos.Volvendo á oficialidá, creo que se ten úa esplicación pa qu'os partidos mayoritarios nun la queran nin de llonxe: el medo á entrada d'ún nacionalismo. Nel equipo de Berroalouguido xa lo temos decedido: vamos pedir a oficialidá en castellán, y con "banderas del pollo". Despós vamos ir a os toros y vamos grayar: "Oficialidad para el idioma de la regiñon española que está entre la región gallega y la cántabra..."(Ironía occidental ye chaman a esto...).

Nel fin nenos...: esto sólo é úa refresión . Xa pediremos a oficialidá más p'alantre, namás tamos berrando al ouguido dos que los tein encementaos.

19 junio, 2007

Col xornal nas maos

¿Cuál é a noticia más importante dos xornales d'hoi?

Al parecer, y por lo que pon el periódico que teño nas maos, que Woody Allen ta n'Asturias. É importante, como non. Lleo a noticia y al acabar miro as fotos, a ver quén sal. De repente atopo a outra gran estrella: Tini. El presi é feliz, ¿por qué? mmm... ¿porque inauguróu daqué hoi? Non; ¿porque a súa ilusión dende a infancia foi tar xunto al afamao direutor? Non; ¿porque habia pinchos de tortilla? Pode... peró non. ¿Porque os asturianos, mentres vemos esto tamos entretidos y esqueicemonos de todos os problemos qu'hai na nosa terra? Ei dícheye. A verdá, tampouco creo que te contento (ou nun debería) porque os asturianos temos empozaos, embarraos y reprimidos hasta a médula. Di tu, qu'a él esto traiya abondo froxa. Nel caso de que se quede sin trabayo todo sería telefoniar á FSA y ala, xa nos coloca Javier Fernández noutro trabayín por ei.

Y pregúntome: ¿Cuáles son os problemas qu'hoi ye molestan a Tini?

Quítanye de durmir os qu'hai nos ayuntamentos de Cangas de Narcea, Bual ou L.luarca, os dous primeiros por ver con quen pautan y se quedan sin alcaldía y nel último pol reconto dos votos. Este enguedeyo quitaye de durmir, si, peró namás úas horas da noite porque inda ta un pouquín llonxe d'él. Nel caso de que quera bramar sobre el problema, tein ei a un gran amigo y compañeiro que tará encantao de insultar, despotricar y amenazar al cámara que lo entreviste se fai falta con tal de llevar a razón. Este personaxe é el señor Fernando Lastra. El amo diz:
-Fernando: ¡ataca!-
Y Lastra, mui "obediente", y enseñando esos colmillos qu'el dentista tan guapos ye deixóu, llánzase al que te delantre con un aire d'omnipotencia y superioridá, propios del ex-alcalde de Navia. Y falando d'este... ¿Qué foi y qué vei ser d'él? Bueno, esto miyor deixámolo pa outro día que senón faise mui llargo d'escribir.

Outra cousa polla que nun durmen Tortimán, nin a súa "amante bandida" Paz Fernández Felgueroso é por medo al que yes poden fer os camaradas dos presos politicos Cándido y Morala. Este é un tema importante asina que cremos que se merez ter un post propio pa más alantre. Por agora queda n'aviso.Por último y pa que vexáis todos que Tini nun durme tan mal queda a noticia de qu'hoi nomóu delegao de defensa: Baldomero Argüelles. Deberíamos tar más tranquilos ¿non? Asturias xa ten un novo gobernante d'asesinos que cargarán escontra os poblos "pol ben da nosa patria". -Bof "Presi", vaya bon és, que peso nos quitache de derriba- ¿eh?

Bueno, aquí queda el análise da xornada d'hoi. Esperamos que vos prestase ou, que pollomenos, vos valise pa daqué.


¡Haxa salú!

Empezamos berrar

¡Búas!

Queridos nenos y nenas, dada a situación na que s'atopa el mundo, el equipo de "Berro al ouguido" vese obligao a fer un blog. Nun vamos tratar más que temas qu'interesen, non sólo a nosoutros, senón a todo el personal.

Imos puer comentarios sobre:

-Política (han anilizarse noticias fendo comentarios "constructivos")
-Llingua (tratarase a represión escontra as dúas llinguas d'Asturias)
-Música (propaganda pa festivales, concertos, grupos y demás)
-Babayadas (dentro dos outros temas sempre hai dalgúa d'estas)
-Tamén, se nos parecen oportunas, podemos publicar cousas que nos mandéis

Nel caso de que poñamos comentarios "un pouquín fortes" nun vos asustéis, somos asina y naide nos vei cambiar. ¿Que nolo pecháis? Abrimos outro. ¿Y al que nun ye guste? pos que nun lo mire. Esas son as nosas condicióis.Se cuadra, as atualizacióis del blog nun han ser periódicas (igual un día hai dúas como qu'hai úa semana sin ellas) asina qu'al que ye preste que nun se desespere, que nosoutros imos fer el que podamos.Berrar, é lo que queremos fer, deixar el gorgoleiro nel intento, qu'os ougidos da xente s'abran porque xa val de que nolos encementen.


Bueno xente, ¡haxa salú!