18 julio, 2007

¿Fronteiras?Berroalouguido nun entende este vidio: Por úa parte é úa proclamación nazi-espansionista gallega, por outra é un total refutamento á galleguidá por parte dos vecíos y por outro llado, y raro d'atopar n'estos tempos..., paez que pode esistir un ermanamento das culturas gallega y asturiana.

Dalgúa xente da que sal ei, son abondo conocidos n'Ibias y non por ser os más asturianistas del mundo; nun nos podemos esplicar as súas reaccióis ante a cámbara. Despós ta tamén el gran conquistador Bieito,(si reparas nos sous oyos poderás ver el ambición y el gusto que ye dá tar fendo campaña pol mundo...).

Nun queremos entrar n'estos temas que xa cheiran podre d'espansionismos y nazismos, namás queremos que xuzguéis este vidio y que cadún saque as súas opinióis.

17 julio, 2007

¿Qué?

Al final, a noticia que todo Andalucía esperaba: Delphi pecha as súas portas en Cádiz pa colar pa outro llao. Despós de varios meses de lluita, a multinacional norteamericana decidíu llevar a cabo tan terrible noticia. Ús 4000 trabayadores veranse obligaos a vivir dalgún mes qu'outro col dieiro del paro y a mayouría, despós de que lo consuma (con esos cuartos teis, como muito, pa pagar el hipoteca)verase forzao a colar a outra comunidá ou país, buscar úa llabor en relación cua súa capacitación profesional.

As negociacióis que se vein llevando a cabo dende fai tempo, foron conto menos patéticas. Os sindicatos (verticales al actual goberno ¿d'izquerdas?) CCOO y UGT intentaron llevar el problema d'úa forma feliz, nun intento de nun allarmar al personal. Nun se pode pensar qu'has poder engañar a tanta xente, é un pouco asurdo.

Pronunciouse al respeuto, el presidente d'Andalucía, Manuel Chaves, que fexo úas declaracióis un tanto infantiles:
-"El caso de Delphi, se trata de una crisis de una empresa americana en Estados Unidos" (frase qu'intenta qu'el goberno da Comunidá y el del País se llaven as maos)
-"En la Bahía de Cádiz hay dinamismo económico" (Temos que partir de que Cádiz nun é un sito tan grande como pa meter ús novos 4000 trabayadores en diversos trabayos. Tamén hai qu'oyiar el problema de que tan capacitaos pal sou trabayo, non pa ser cocieiros d'alta clas ou choferes del presi...)


Pos ben, deixando a un llao Delphi, vamos fer úas preguntas sobre as empresas que n'Asturies temos:
¿Quén s'imaxina un macropeche en Hunosa nes Cuenques, Acerlor Mittal y Aceralia n'Avilés ou a Ence en Navia?
¿Qué impauto tería, partindo de que nun hai trabayo pas novas xeneracióis?
¿Sabrían reacionar os "nosos políticos" ante tal situación?
¿Habría grandes disturbios ou a xente cayaría por medo á represión violenta del réximen Tinista?A quen ye apeteza contestar dalgúa pregunta xa sabeis que tedes ei el sito ese pa firmar lo que vos pete, eso si, sin faltar muito.

¡Salú xente!

09 julio, 2007

Actualizacióis

Por motivos de trabayo y personales, Berroalouguido, nun pode actualizar hasta el prósimo llúis.

Disculpái as molestias y salú.